איך לאכול במידה וליהנות יותר

מאת רואי הניג

מעגל להיות במיטבי - איזון אכילה רגשית

משאבים לקורס

סימון הודעות בוואטסאפ

בעמוד זה תקבלו אפשרויות שונות להרכיב לעצמכם תפריט יומי על פי טעמכם + דף להורדה בו תוכלו לכתוב הכל באופן מסודר.

איך לשפר את הלמידה מהקורס

איך להיות עם סבלנות לתהליך מוצלח (מתוך המעגל)

מה לעשות כשלא מצליח (מתוך המעגל)