מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר 

א. כללי

 1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר, המתפרסם בכתובת https://bemybest.co.il/תקנון / ו/או כל עמוד אינטרנט אחר) החל על השימוש באתר "https://bemybest.co.il/" (להלן: "האתר"). המשתמשים מתבקשים לקרוא את הטקסט להלן, המפרט את מדיניות הפרטיות של האתר, בתשומת לב ובזהירות בטרם הכניסה לכ"א מעמודי או אזורי האתר. מדיניות זו נכתבה בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, כל האמור בלשון זכר מתייחס לנקבה. במידה וברצונך לשאול כל שאלה בנוגע למפורט לעיל ולהלן, אנא צור עימנו קשר באמצעות כתובת המייל המפורסמת בעמוד "צור קשר" המופיע באתר.
 1. האתר מכבד את פרטיות הגולשים באתרו ואת זכות הבחירה שלהם. מאחר וכניסה ושימוש באתר כרוכים בהעברת מידע מסוים אודות הגולשים, מדיניות הפרטיות הזו, נועדה ליידע את הגולשים איזה מידע נאסף על ידנו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 2. מדיניות פרטיות זו חלה על כל המשתמשים באתר. במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות פרטיות הזו, הנך מתבקש לעזוב את האתר ולהימנע מלהשתמש בו בכל דרך.
 3. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.
 4. במידה והנך מתחת לגיל 13, אינך יכול להשתמש באתר זה אלא אם הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך קראו ואישרו את תנאי תקנון האתר ואת מדיניות פרטיות זו. במידה והם לא קראו ואישרו, הנך מתבקש לעזוב את האתר עד שיעשו כן.
 5. בעל האתר רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות הנ"ל ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת לכך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. מדיניות הפרטיות המעודכנת על כל תנאיה יחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת.

ב. המידע הנאסף על ידנו 

 1. האתר אוסף סוגים מסוימים של מידע המועלה לאתר או מועבר לאתר על ידי הגולשים במהלך התקשורת בין הגולשים לבין האתר ובין הגולשים לבין עצמם.  בין היתר כולל מידע זה מידע ממנו ניתן לזהות את פרטיו האישיים של הגולש וכן מידע ממנו לא ניתן לזהות את פרטי הגולש.
 2. שימוש באתר כולל העברת מידע מסוים בין מחשבך ובין השרת שלנו כגון כתובת I.P של מחשבך, וזהות הדפדפן שאתה משתמש. מידע זה מוגדר על ידנו כמידע ממנו לא ניתן לזהות את פרטי הגולש, למרות שייתכן וניתן יהיה לזהות באמצעותו את פרטי המחשב בו הנך משתמש.
 3. ייתכן ועל מנת להעלות חומרים שונים לאתר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת, דוא"ל, תחום עיסוק, שם משתמש או סיסמא. במידה והנך מעוניין ברכישת שירותים מבעל האתר עצמו, כגון מוצרים ו/או שירותים ו/או שטחי פרסום ו/או יצירת פרופיל עסקי נהיה רשאים לדרוש למסור מידע פיננסי בעת רכישת השירותים הללו. פרט לכך, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והנך נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה. במידה ואינך מעוניין למסור כל מידע, הנך רשאי לבחור שלא לעשות שימוש בשירותים אלה.
 4. כאשר הנך מפרסם או מעלה תוכן לאתר, דע כי מידע מזהה מסוים, כמו שמך וכתובת הדוא"ל שלך יתפרסמו באתר. מידע זה, כמו גם מידע מזהה אחר יהיה זמין ונגיש למשתמשים אחרים.
 5. האתר משתמש ב- "cookies", שהם קבצים קטנים הנשלחים אל מחשבך כאשר הנך נכנס לאתרנו, זאת על מנת לשפר את איכות השירות הניתן על ידנו ואת מהירות הגלישה באתר. דע כי הנך יכול להורות לדפדפן בו אתה משתמש להגביל את קבלת ה- "cookies", או למחוק אותם ממחשבך. אם תעשה כן, ייתכן שפעולות שונות באתרנו לא יהיו עוד זמינות או לא יתפקדו כראוי. כמו כן, האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש בכל טכנולוגיה קיימת האוספת מידע ועושה פעולה דומה לפעולת ה- "cookies".
 6. השרת של האתר מתעד באופן אוטומטי מידע שהדפדפן שלך שולח אליו כאשר הנך מבקר באתרנו, כגון פרטים על דפי האינטרנט בו ביקרת, שירותים שנתבקשו, סוג הדפדפן, I.P, ועוד.

ג. השימוש במידע

 1. האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים בכפוף לכל הוראה במסמך זה ו/או בתקנון האתר. עם זאת, אין דרך להבטיח כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר.
 2. פרט למידע פיננסי הנמסר בעת רכישת שירותים ו/או טובין מבעל האתר עצמו, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.
 3. האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע"י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או תקנון האתר ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו. למרות האמור, רישום להצעות לקבלת שירותים ו/או מוצרים שונים דינו כמתן הסכמה לבעל האתר להעביר את המידע הרשום למציעי השירותים ו/או גורמים אחרים אשר לדעת בעל האתר עשויים למצוא עניין בפניית הגולש אולם בעל האתר אינו מתחייב להעביר את המידע ו/או כי מציע השירותים ו/או כל גורם אחר כאמור ישקול ו/או ייעשה שימוש במידע הנ"ל.
 4. על אף האמור לעיל, האתר רשאי, בעצמו ו/או תוך שיתוף פעולה ו/או באמצעות שותפיו העסקיים לשלוח למשתמשי האתר חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיו עסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדל משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.
 5. האתר משתמש במערכת סליקת כרטיס אשראי חיצונית, כך שפרטי כרטיס האשראי המוקלדים אל תוך האתר, בשטחים המתאימים, אינם נחשפים לאתר, הם אינם נשמרים ולא נעשה בהם כל שימוש.
 6. האתר משתמש בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן וחשאיותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.
 7. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח באתר ו/או שטח המקושר אליו הנה באחריותו בלבד. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לבעל האתר.
 8. המשתמשים נדרשים להימנע מלשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי ו/או פרסומי לכל אדם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מוצגים באתר לרבות לנותני השירותים המפרסמים שירותים שונים באתר ולהימנע מלעשות כל שימוש אחר בפרטים אלה ו/או בפרטים אישיים אחרים של אותו אדם ו/או עסק, לרבות שימוש מסחרי, אלא למטרה שאליה נמסרו.

ד. האפשרויות העומדות בפני המשתמש

 1. לרשותך הברירה וזכות הבחירה בקשר לפרסום ומסירת המידע האישי שלך, איסופו והשימוש בו. חלק מברירות אלה צוינו לעיל, וחלקן יצוינו להלן.
 2. במידה ואינך מעוניין כי מידע עליך, מכל סוג שהוא, ייאסף וייאגר באתרנו, באפשרותך להפסיק ולהשתמש באתרנו, ואנו ממליצים לך לעשות כן.
 3. במידה ואינך מעוניין למסור כל פרט מזהה, הנך מתבקש שלא למסור מידע שכזה. אנא קח בחשבון כי במקרה זה לא תוכל להשתמש בחלק מתכונות האתר.
 4. במידה והנך מודאג באשר לשימוש שעושה האתר ב- "cookies", דע כי באפשרותך לחסום אפשרות זו באמצעות הדפדפן שברשותך. אנא קח בחשבון כי במקרה זה לא תוכל להשתמש בחלק מתכונות האתר.
 5. במידה ואינך מעוניין להמשיך ולקבל מסרים אלקטרונים (מיילים), באפשרותך להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדל משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.
 6. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הצעות בגין שירותים הניתנים על ידנו, או על ידי שותפנו העסקיים. במקרים אלו, נבקש את הסכמתך על מנת לספק לך שירותים אלו. במידה ותבחר שלא לתת את הסכמתך, לא נספק לך שירותים אלו.

ה. שונות

 1. מדיניות פרטיות זו איננה חלה על איסוף מידע מהאתר והשימוש בו שנעשה על ידי צדדים שלישיים כגון המפרסמים באתר.  למידע באשר לדרך איסוף המידע והשימוש בו על ידי הצדדים השלישיים, הנך מופנה למדיניות הפרטיות של אתרים אלה.
 2. ככל שקיימת סתירה בין האמור במדיניות הפרטיות לבין האמור בתקנון, תחול ההוראה המיטיבה עם בעל האתר.
 3. כותרות הסעיפים במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש מדיניות זו על-פיהן.
 4. היה ויקבע כי הוראה כלשהי של מדיניות פרטיות זו איננה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.
 5. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר למדיניות זו ו/או הנובע ממנה ויחול הדין המהותי החל בישראל.