שאלון ארוחות החג

ליהנות מאכילה בחגים, בלי לעלות (ואולי אף לרדת) במשקל,
ובלי להרגיש בדיאטה